Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: UCY-2021-069-IAT-Διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος μελέτης αυτόνομου νευρικού συστήματος
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:
UCY-2021-069-IAT-Διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος μελέτης αυτόνομου νευρικού συστήματος
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
UCY-2021-069-IAT
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση στη χρήση και διετής εγγύηση/συντήρηση ενός συστήματος μελέτης αυτόνομου νευρικού συστήματος.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33124110-Συστήματα διαγνωστικής
33120000-Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
70.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
06/12/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
29/11/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
06/12/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
22/11/2021 12:54
Ημερομηνία ανάθεσης:
30/12/2021 12:27