Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Αρ. 9/2022 για την Κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Οικισμούς Αυτοστέγασης στη Λεμεσό (Συμβόλαιο F1)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός Αρ. 9/2022 για την Κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Οικισμούς Αυτοστέγασης στη Λεμεσό (Συμβόλαιο F1)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
9/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στους Οικισμούς Μουτταγιάκας, Πάνω Πολεμιδιών, Κάτω Πολεμιδιών, Αγίας Φύλας, Αγίου Ιωάννη, Αγίου Σπυρίδωνα και Ομονοίας στη Λεμεσό (Συμβόλαιο F1). Η Κατηγορία του Έργου είναι Τεχνικό και κατατάσσεται στην Α΄ Τάξη και η διάρκεια εκτέλεσής του είναι 30 μήνες.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45232420-Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
11.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
30/01/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
16/01/2023 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
30/01/2023 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
08/11/2022 09:50
Ημερομηνία ανάθεσης: