Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Αποκατάσταση και αναδόμηση διατηρητέας οικοδομής τη Λάρνακα (πρών κατοικία Αστυνομικού Διευθυντή). (αρ. διαγ.78/2022)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Λάρνακας
Τίτλος:
Αποκατάσταση και αναδόμηση διατηρητέας οικοδομής τη Λάρνακα (πρών κατοικία Αστυνομικού Διευθυντή). (αρ. διαγ.78/2022)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
78/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο Δήμος Λάρνακας προκηρύσσει διαγωνισμό για την αποκατάσταση αι αναδόμηση διατηρητέας οικοδομής τη Λάρνακα (πρών κατοικία Αστυνομικού Διευθυντή).
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
800.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
27/01/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
13/01/2023 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
27/01/2023 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2022 14:14
Ημερομηνία ανάθεσης: