Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Ενεργειακή Αναβάθμιση δύο υφιστάμενων σχολείων στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου PEDIA (Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα Σχολεία)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Τίτλος:
Ενεργειακή Αναβάθμιση δύο υφιστάμενων σχολείων στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου PEDIA (Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα Σχολεία)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
04/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ενεργειακή Αναβάθμιση δύο υφιστάμενων σχολείων στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου PEDIA (Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα Σχολεία). Το έργο στοχεύει στην μετατροπή των σχολικών κτιρίων σε Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Τα δύο υφιστάμενα κτίρια των σχολείων είναι τα εξής: Σχολείο 1: Δημοτικό Σχολείο Αγίων Τριμιθιάς, Σχολείο 2: Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
45310000-Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
45320000-Εργασίες μόνωσης
45321000-Εργασίες θερμομόνωσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
655.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
21/02/2023 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
10/02/2023 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
22/02/2023 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
10/01/2023 16:32
Ημερομηνία ανάθεσης: