Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: The supply, development, installation, and maintenance of a smart parking system at selected off-street public parking lots and on-street public parking spaces.(10/2023)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Λεμεσού
Τίτλος:
The supply, development, installation, and maintenance of a smart parking system at selected off-street public parking lots and on-street public parking spaces.(10/2023)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
10/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
The supply, development, installation, and maintenance of a smart parking system at selected off-street public parking lots and on-street public parking spaces.(10/2023)
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79980000-Υπηρεσίες συνδρομών
72262000-Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού
48420000-Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες πακέτων λογισμικού
34996300-Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης χώρων στάθμευσης
45223300-Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης
45233270-Διαγράμμιση χώρου στάθμευσης
34926000-Εξοπλισμός ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων
48000000-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
72317000-Υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων
32580000-Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
5.250.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
08/09/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
31/05/2023 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
08/09/2023 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/03/2023 09:21
Ημερομηνία ανάθεσης: