Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: UCY-2023-005-ΦΩΣ : Supply of Climatic Chamber for Upgrading Renewable Energy Testing Infrastructure at the University of Cyprus
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:
UCY-2023-005-ΦΩΣ : Supply of Climatic Chamber for Upgrading Renewable Energy Testing Infrastructure at the University of Cyprus
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
UCY-2023-005-ΦΩΣ
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Supply of Climatic Chamber for Upgrading Renewable Energy Testing Infrastructure at the University of Cyprus.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38000000-Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
09331200-Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
400.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
04/07/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
20/06/2023 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
04/07/2023 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
13/03/2023 11:13
Ημερομηνία ανάθεσης: