Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης της καφετέριας/εστιατορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Βουλή των Αντιπροσώπων
Τίτλος:
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης της καφετέριας/εστιατορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Β.Α. 01/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παραχώρηση άδειας χρήσης της καφετέριας και του εστιατορίου της Βουλής, σύμφωνα με τα Έγγραφα του Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατόριων
Νομοθεσία:
Nόμος 11(Ι)/2017 - Συμβάσεις Παραχώρησης (2014/23/EU Concession)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
55300000-Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού
55500000-Υπηρεσίες καντίνας και τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
24.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
25/05/2023 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
10/05/2023 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
25/05/2023 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/04/2023 11:29
Ημερομηνία ανάθεσης:
12/06/2023 10:58