Προκήρυξη Διαγωνισμού

Δεν βρέθηκε προκήρυξη

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ.18/2017 για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) δοσομετρικών συστημάτων, πέντε (5) συστημάτων ογκομέτρησης και προμήθεια τεσσάρων (4) σετ ανταλλακτικών δοσομετρικών αντλιών

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.18/2017 για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) δοσομετρικών συστημάτων, πέντε (5) συστημάτων ογκομέτρησης και προμήθεια τεσσάρων (4) σετ ανταλλακτικών δοσομετρικών αντλιών
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
18/2017
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) δοσομετρικών συστημάτων, πέντε (5) συστημάτων ογκομέτρησης και προμήθεια τεσσάρων (4) σετ ανταλλακτικών δοσομετρικών αντλιών. Τα δοσομετρικά συστήματα θα εγκατασταθούν στα αντλιοστάσια C – D και τα συστήματα ογκομέτρησης στα αντλιοστάσια B,H,F και στην δεξαμενή χημικού στην αποθήκη του Συμβουλίου στη Βιολογική Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή. Τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν στην Αποθήκη του Συμβουλίου στη Βιολογική Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
42122230-Αντλίες δοσιμέτρησης
38420000-Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων
38340000-Όργανα μέτρησης μεγεθών
51210000-Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού μέτρησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
50.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/01/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/01/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
12/12/2017 12:12
Ημερομηνία ανάθεσης:
26/07/2018 15:37

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως