Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΓΔ 14-19: Αγορά Υπηρεσιών Ερευνητή για Δημιουργία Μηχανισμού Συλλογής Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας
Τίτλος:
ΓΔ 14-19: Αγορά Υπηρεσιών Ερευνητή για Δημιουργία Μηχανισμού Συλλογής Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΓΔ 14-19
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Αγορά Υπηρεσιών Ερευνητή για Δημιουργία Μηχανισμού Συλλογής Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο. Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο (στο εξής Εθνική Στρατηγική, http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp8129), η υλοποίηση της οποίας εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο 2018. Την ευθύνη του σχεδιασμού και της παρακολούθησης της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής έχει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.).
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
73000000-Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
79315000-Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών
75121000-Διοικητικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες
85300000-Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
80.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
17/07/2019 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
17/07/2019 10:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
20/06/2019 11:57
Ημερομηνία ανάθεσης:
13/12/2019 13:25

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 13/12/2019 13:25:28 EL Δημοσιεύθηκε 13/12/2019 13:25:43 Μη διαθέσιμο
Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 20/06/2019 11:52:37 EL Δημοσιεύθηκε 20/06/2019 11:57:58 Μη διαθέσιμο
1360 στις 28/06/2019