Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Προμήθεια διαλύματος χλωριούχου σιδήρου για την καταπολέμηση του υδρόθειου στο δίκτυο λυμάτων

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
Τίτλος:
Προμήθεια διαλύματος χλωριούχου σιδήρου για την καταπολέμηση του υδρόθειου στο δίκτυο λυμάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΑΛ 7/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η προμήθεια διαλύματος χλωριούχου σιδήρου ή μίγματος διαλύματος χλωριούχου σιδήρου και νιτρικών για την καταπολέμηση του υδρόθειου σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
24312122-Χλωριούχος σίδηρος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
65.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
10/04/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
10/04/2020 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
20/03/2020 14:55
Ημερομηνία ανάθεσης:
11/06/2020 08:55

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 11/06/2020 08:55:17 EL Δημοσιεύθηκε 11/06/2020 08:55:28 Μη διαθέσιμο
Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 20/03/2020 14:16:48 EL Δημοσιεύθηκε 20/03/2020 14:55:35 Μη διαθέσιμο
609 στις 27/03/2020