Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Competition for the provision of services for a comprehensive feasibility study of a combined marine development (marina and infrastructure that can accommodate cruise ships)in Kissonerga area,Pafos.

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υφυπουργείο Τουρισμού
Τίτλος:
Competition for the provision of services for a comprehensive feasibility study of a combined marine development (marina and infrastructure that can accommodate cruise ships)in Kissonerga area,Pafos.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
6/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Competition for the provision of services for a comprehensive feasibility study of a combined marine development (marina and infrastructure that can accommodate cruise ships)in Kissonerga area,Pafos.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71241000-Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων
71240000-Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και τεχνικού γραφείου
79410000-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79411100-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
79314000-Μελέτη σκοπιμότητας
73220000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
30/07/2020 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
30/07/2020 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
02/04/2020 13:25
Ημερομηνία ανάθεσης:
18/05/2022 14:47

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 18/05/2022 14:42:02 EN Δημοσιεύθηκε 18/05/2022 14:47:26 OJS URL Μη διαθέσιμο
Διορθωτική Προκήρυξη 03/06/2020 14:55:08 EN Δημοσιεύθηκε 04/06/2020 09:21:51 OJS URL 1106 στις 12/06/2020
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 30/03/2020 11:41:30 EN Δημοσιεύθηκε 02/04/2020 13:25:11 OJS URL 677 στις 10/04/2020