Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:167/2020 - Submission of Proposals for the Acquisition of Smart Poles in Cyprus

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
167/2020 - Submission of Proposals for the Acquisition of Smart Poles in Cyprus
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
167/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
The Electricity Authority of Cyprus (EAC) invites proposals from competent Smart Pole manufacturers willing to participate in supplying upcoming projects as part of a “Smart City” transformation, by offering their materials (comprising the poles themselves as well as the individual components required to set up required functionality/es) as per the terms and conditions explicitly described in the Tender document. The Smart Poles shall be offered to interested Municipalities and upon final selection from the Municipalities and signing of an Agreement, the Contracting Entity will supply, erect and commission the Smart Poles at designated areas in the territory of the Municipality.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Τη σύναψη μιας Συμφωνίας Πλαίσιο
Διάρκεια Συμφ. Πλαίσιο:
Δ/Ε
Κωδικοί CPV :
34928510-Κολώνες φωτισμού οδών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
3.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/09/2020 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
17/09/2020 00:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
3
Όνομα τμήματος(1)
Smart steel poles with nominal height 4.5m
Όνομα τμήματος(2)
Smart steel poles with nominal height 6m
Όνομα τμήματος(3)
Smart steel poles with nominal height 9m
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
13/07/2020 14:35
Ημερομηνία ανάθεσης:

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Διορθωτική Προκήρυξη 07/08/2020 12:36:57 EN Δημοσιεύθηκε 07/08/2020 12:50:27 OJS URL 1700 στις 14/08/2020
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 13/07/2020 12:46:06 EN Δημοσιεύθηκε 13/07/2020 14:35:10 OJS URL 1470 στις 17/07/2020