Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:A.A.49.2021 - Αγορά Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
Τίτλος:
A.A.49.2021 - Αγορά Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α.Α.49.2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Αγορά Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72200000-Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών
72210000-Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού
72220000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα
72230000-Υπηρεσίες ανάπτυξης εξατομικευμένων λογισμικών
72240000-Υπηρεσίες ανάλυσης και προγραμματισμού συστημάτων
72250000-Υπηρεσίες συστήματος και υποστήριξης
72260000-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
210.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/05/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/05/2021 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
19/03/2021 13:17
Ημερομηνία ανάθεσης:
16/06/2022 13:51

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 16/06/2022 13:51:11 EL Δημοσιεύθηκε 16/06/2022 13:51:17 Μη διαθέσιμο
Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 19/03/2021 13:10:54 EL Δημοσιεύθηκε 19/03/2021 13:17:28 Μη διαθέσιμο
663 στις 26/03/2021