Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Δ.Ο 31/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ , ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος:
Δ.Ο 31/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ , ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Δ.Ο 31/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ , ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
35113400-Ρούχα προστασίας και ασφαλείας
35113420-Ενδύματα για πυρηνική και ακτινολογική προστασία
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
70.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
18/06/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
18/06/2021 10:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
4
Όνομα τμήματος(1)
ΕΙΔΟΣ Α - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ TACTICAL ΤΥΠΟΥ 3
Όνομα τμήματος(2)
ΕΙΔΟΣ Β - ΣΕΤ ΑΝΤΙΣΦΥΞΙΟΓΟΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Όνομα τμήματος(3)
ΕΙΔΟΣ Γ- ΑΝΤΙΣΦΥΞΙΟΓΟΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
Όνομα τμήματος(4)
ΕΙΔΟΣ Δ - ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
4
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
17/05/2021 13:19
Ημερομηνία ανάθεσης:
24/10/2021 15:00

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 24/10/2021 14:43:53 EL Δημοσιεύθηκε 24/10/2021 15:00:44 Μη διαθέσιμο
Μη διαθέσιμο
Διορθωτική Προκήρυξη 28/05/2021 10:53:59 EL Δημοσιεύθηκε 28/05/2021 11:26:38 Μη διαθέσιμο
1269 στις 04/06/2021
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 17/05/2021 12:51:50 EL Δημοσιεύθηκε 17/05/2021 13:19:54 Μη διαθέσιμο
1150 στις 21/05/2021