Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of an Integrated Smart Water Resources Management and Metering System for the Municipality of Pafos

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πάφου
Τίτλος:
Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of an Integrated Smart Water Resources Management and Metering System for the Municipality of Pafos
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
24/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of an Integrated Smart Water Resources Management and Metering System for the Municipality of Pafos
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38421100-Μετρητές νερού
38421110-Μετρητές ροής
38422000-Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης
38423000-Εξοπλισμός μέτρησης πίεσης
38410000-Όργανα μέτρησης
42961200-Σύστημα εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων (SCADA) ή ισοδύναμο
42132120-Υδραυλικά συστήματα ενεργοποίησης δικλείδων
43328000-Υδραυλικές εγκαταστάσεις
43328100-Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων
31211110-Πίνακες ελέγχου
31600000-Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
31681300-Ηλεκτρικά κυκλώματα
31681400-Μέρη ηλεκτρικών συσκευών
48100000-Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους
48150000-Πακέτα λογισμικού για βιομηχανικό έλεγχο
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
9.800.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/09/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/09/2021 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
11/06/2021 14:42
Ημερομηνία ανάθεσης:

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Διορθωτική Προκήρυξη 01/09/2021 13:41:08 EN Δημοσιεύθηκε 01/09/2021 13:43:03 OJS URL 2120 στις 10/09/2021
Διορθωτική Προκήρυξη 01/09/2021 10:54:06 EN Δημοσιεύθηκε 01/09/2021 10:55:03 Μη διαθέσιμο
2116 στις 10/09/2021
Διορθωτική Προκήρυξη 05/08/2021 12:25:51 EN Δημοσιεύθηκε 05/08/2021 12:26:03 OJS URL 1968 στις 13/08/2021
Διορθωτική Προκήρυξη 04/08/2021 12:02:03 EN Δημοσιεύθηκε 04/08/2021 12:02:17 Μη διαθέσιμο
1946 στις 13/08/2021
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 09/06/2021 14:12:16 EN Δημοσιεύθηκε 11/06/2021 14:42:18 Μη διαθέσιμο
1418 στις 18/06/2021