Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Α.Α.55.2021 - ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
Τίτλος:
Α.Α.55.2021 - ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α.Α.55.2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Α.Α.55.2021 - ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79100000-Νομικές υπηρεσίες
79211000-Λογιστικές υπηρεσίες
79210000-Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου
72500000-Υπηρεσίες πληροφορικής
72600000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ
79211100-Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων
79111000-Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
164.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
02/07/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
02/07/2021 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
3
Όνομα τμήματος(1)
Εμπειρογνώμονας Τμήματος Πληροφορικής
Όνομα τμήματος(2)
Εμπειρογνώμονας Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
Όνομα τμήματος(3)
Εμπειρογνώμονας Νομικού Τμήματος
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
16/06/2021 19:00
Ημερομηνία ανάθεσης:
10/03/2022 19:36

Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως Ενέργειες
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης EL Δημοσιεύθηκε 16/06/2021 07:00:21 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης EL Δημοσιεύθηκε 10/03/2022 07:36:13 μμ Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο