Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Supply and Installation of a Radiosonde System and Provision of Radiosondes.

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Μετεωρολογίας
Τίτλος:
Supply and Installation of a Radiosonde System and Provision of Radiosondes.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Met. 2022/01
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Supply and Installation of a Radiosonde System and Provision of Radiosondes.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38124000-Συσκευές ραδιοβόλησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
450.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
11/03/2022 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
11/03/2022 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
28/01/2022 12:05
Ημερομηνία ανάθεσης:
17/06/2022 09:19

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 16/06/2022 14:49:34 EN Δημοσιεύθηκε 17/06/2022 09:19:10 OJS URL Μη διαθέσιμο
Διορθωτική Προκήρυξη 16/02/2022 13:48:50 EN Δημοσιεύθηκε 16/02/2022 14:49:21 OJS URL 441 στις 25/02/2022
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 27/01/2022 11:10:08 EN Δημοσιεύθηκε 28/01/2022 12:05:01 OJS URL 222 στις 04/02/2022