Διαγωνισμοί που έχουν αποσφραγιστεί

# Τίτλος Διαγωνισμού
???sort.asc??? ???sort.desc???
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
???sort.asc??? ???sort.desc???
Αναθέτουσα Αρχή
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προθεσμία υποβολής προσφορών
???sort.asc??? ???sort.desc???
Διαδικασία
???sort.asc??? ???sort.desc???
Στοιχεία
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία Ανάθεσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
1 Concession Agreement for the Development and Operation of International Airports at Larnaka and Pafos 3/2023 Τμήμα Δημοσίων Έργων 16/10/2023 12:00:00 Κλειστή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Υποβολή Προσφοράς
2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LOW PROFILE BALLOON GASTROSTOMY TUBE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΑΜ ΙΙΙ ΤΟΥ ΟΚΥπΥ Σ.Β. 49/23 Σ.Β. 49/23 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 21/09/2023 10:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
3 Προσφορά για την προμήθεια "Cablivi" ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 121/2023-ΥY ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 121/2023-ΥY 13.25.02.02.94.1 Υπουργείο Υγείας 21/09/2023 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΙΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥπΥ Σ.Β.51/23 Σ.Β.51/23 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 20/09/2023 10:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
5 ΠΙ 18/2023-Εκτύπωση ερευνητικού υλικού Προγραμμάτων ΚΕΕΑ 2023-2024 (Συνοπτική) ΠΙ 18/2023 Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 19/09/2023 10:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
6 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΤΑΘΕ) (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 18/2023). 18/2023 Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 22/09/2023 10:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
7 Base Maintenance of Two (2) Helicopters AW139 (5385/22) 5385/22 Υπουργείο Άμυνας 26/10/2023 11:00:00 Κλειστή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Υποβολή Προσφοράς
8 Διαγωνισμός αρ. 034-2023 για Υπηρεσίες Συνεδρίου Θρησκευτικού Τουρισμού στα Πλαίσια της Πράξης RECULT MAGNUM 034-2023 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 19/09/2023 12:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
9 ΤΥΠ2023/017/Δ/Α - Διαγωνισμός Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση για την Ανάπτυξη, Αναβάθμιση, Υποστήριξη και Συντήρηση Ευρωπαϊκών Συστημάτων του Τμήματος Φορολογίας για περίοδο μέχρι 4 χρόνια ΤΥΠ2023/017/Δ/Α Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 12/09/2023 09:30:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
10 Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος φίλτρανσης νερού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Τροόδους. Σ.Β.48.43 Σ.Β.48.43 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 13/09/2023 10:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση