Διαγωνισμοί που έχουν αποσφραγιστεί

# Τίτλος Διαγωνισμού
???sort.asc??? ???sort.desc???
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
???sort.asc??? ???sort.desc???
Αναθέτουσα Αρχή
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προθεσμία υποβολής προσφορών
???sort.asc??? ???sort.desc???
Διαδικασία
???sort.asc??? ???sort.desc???
Στοιχεία
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία Ανάθεσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
1 Διαγωνισμός για την αγορά τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 29(2)(γ) του Ν.73(Ι)/2016, Σ.Υ.38/21 Υπουργείο Υγείας 26/07/2021 16:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
2 Προσφορά για την αγορά Νεφρολογικών αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος Αιμοκάθαρσης του Νοσοκομείου Αμμοχώστου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφων Σ.Υ.22/21 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 23/07/2021 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
3 Διαγωνισμός αρ. 21.066.ΣΣ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υπερηχογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και Καρδιολογικού Φορητού Υπερηχοτομογράφου στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ 21.066.ΣΣ.ΗΜΥ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 09/07/2021 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙA ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 29(2)(Β)(II) ΤΟΥ Ν73(Ι)(2016) Ο.Κ.ΥΠ.Υ. 13.25.004.059 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 23/07/2021 11:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
5 Διαγωνισμός αρ. 21.068.ΣΣ.ΗΜΥ - Συντήρηση Οδοντιατρικού Εξοπλισμού Anthos A3 21.068.ΣΣ.ΗΜΥ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 09/07/2021 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 21/07/2021 13:07:56 Ανατεθειμένο
6 Προσφορά για την προμήθεια "Spinraza" με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 83/2021-YY 13.25.02.09.13.1 ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 83/2021-YY Υπουργείο Υγείας 24/06/2021 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
7 Προσφορά για την προμήθεια "Nplate" με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ΔΔΧΔΠΔ 84/2021-YY 13.25.02.02.56.1 ΔΔΧΔΠΔ 84/2021-YY Υπουργείο Υγείας 24/06/2021 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
8 Προσφορά για την προμήθεια Εντερικού Διατροφικού Σκευάσματος “Nepro HP” με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, ΔΔΧΔΠΔ 80/2021-ΥΥ ΔΔΧΔΠΔ 80/2021-ΥΥ, Φ.Υ.Υ.13.25.02.14.45.1 Υπουργείο Υγείας 17/06/2021 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
9 Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών παιδοκαρδιολόγου για κάλυψη αναγκών του ΝΑΜ ΙΙΙ με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με βάση το άρθρο 29(2)(β)(ii) του Ν73(Ι)/2016 Γ.Τ 167/21 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 19/07/2021 10:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
10 ΠΙ 11/2021-Εκτύπωση ερευνητικού υλικού του Προγράμματος Λειτουργικού Αλφαβητισμού Γ΄ και Στ΄ τάξης και του Προγράμματος Ελληνομάθειας 2021-2022 (Συνοπτική)- Π.Ι. 11/2021 Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας 23/07/2021 11:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση