Διαγωνισμοί που έχουν αποσφραγιστεί

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Στοιχεία
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
1 ΤΥΠ2018/025/Δ/Β - Διαγωνισμός Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση για παροχή υπηρεσιών για το υφιστάμενο μηχανογραφημένο σύστημα για Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) ΤΥΠ2018/025/Δ/Β Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 21/08/2018 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 16/01/2020 09:28:44 Ανατεθειμένο
2 ME 02-20: Παροχή Υπηρεσιών για την Μετακίνηση Μαθητών του Αθλητικού Σχολείου Λευκωσίας για την Σχολική Χρονιά 2019-2020 – Σκοποβολή ME 02-20 Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας 17/01/2020 11:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
3 ΤΥΠ2019/029/Δ/Α - Διαγωνισμός Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για Παροχή υπηρεσιών αγοράς νέων και συντήρησης υφιστάμενων αδειών χρήσης λογισμικών ArcGIS για συνολική περίοδο 5 χρόνων του ΥΓΑΑΠ ΤΥΠ2019/029/Δ/Α Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 13/09/2019 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
4 ME 01-20: Παροχή Υπηρεσιών για την Μετακίνηση Μαθητών του Αθλητικού Σχολείου Λάρνακας για την Σχολική Χρονιά 2019-2020 (Ιανουάριος 2020-Μάιος 2020) ΜΕ 01-20 Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας 16/01/2020 11:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
5 Διαγωνισμός αρ. 19.069.ΣΣ.ΗΜΥ - Συντήρηση τριάντα δύο (32) θερμοκοιτίδων (φορητών και εντατικής θεραπείας) κατασκευής DRAEGER σε διάφορα Νοσοκομεία 19.069.ΣΣ.ΗΜΥ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 26/07/2019 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 10/01/2020 11:46:55 Ανατεθειμένο
6 Διαγωνισμός Αρ. 20.001.ΣΔ.ΕΜ1 – Παροχή Υπηρεσιών Προληπτικής και Διορθωτικής Συντήρησης Συσκευών Κλιματισμού σε διάφορα Κυβερνητικά Κτίρια και Στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς KAI ΕΛ.ΔΥ.Κ 13.25.006.20.001.ΣΔ.ΕΜ1 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 17/01/2020 09:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Ανατεθειμένο
7 Συντήρηση Συστήματος Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Φυλακισμένων 19.018 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 15/03/2019 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Υποβολή Προσφοράς
8 ΤΔ 6/2020 Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών ενοικίασης στο Τμήμα Δασών είκοσι (20) διπλοκάμπινων οχημάτων με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και τριών (3) μικρών οχημάτων βάν ΤΔ 6/2020 Τμήμα Δασών 21/01/2020 10:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
9 FD 3/2020 The provision of services for painting and weight and balance of the Forest Department Airplane, Air Tractor 802F FD 3/2020 Τμήμα Δασών 21/01/2020 10:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
10 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤH ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ 94/2019 Δήμος Πάφου 20/01/2020 00:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση