Διαγωνισμοί που έχουν αποσφραγιστεί

# Τίτλος Διαγωνισμού
???sort.asc??? ???sort.desc???
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
???sort.asc??? ???sort.desc???
Αναθέτουσα Αρχή
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προθεσμία υποβολής προσφορών
???sort.asc??? ???sort.desc???
Διαδικασία
???sort.asc??? ???sort.desc???
Στοιχεία
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία Ανάθεσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
1 Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια μοριακών εξετάσεων / ανίχνευση μεταλλάξεων των γονιδίων KRAS, NRAS, EGFR και BRAF για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού Τμήματος, Α.Ο.2/23 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 31/01/2023 12:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Υποβολή Προσφοράς
2 Αγορά γρήγορων τεστ αντιγόνων SARS-CoV-2, FLU A+B, RSV για τις ανάγκες του ΟΚΥπΥ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, βάσει του άρθρου 29(2)(γ) του Ν.73(Ι)/2016 Κ.Ο.27/23 Κ.Ο.27/23 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 06/02/2023 12:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
3 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥπΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29(2)(γ) του Ν.73/2016 ΟΚΥΠΥ 13.25.004.066 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 24/09/2021 10:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 01/02/2023 15:27:09 Ανατεθειμένο
4 «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΓΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΝΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29(2)(β)(ii) του Ν.73/2016» Γ.Τ.177/21 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 26/08/2021 10:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 01/02/2023 15:21:52 Ανατεθειμένο
5 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Σ.Β.2/23 Σ.Β.2/23 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 07/02/2023 10:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
6 ΤΥΠ2022/068/Δ/Α - Διαγωνισμός Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος/Πλατφόρμας για το EUDCC και της Πύλης Εμβολιασμού για COVID ΤΥΠ2022/068/Δ/Α Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 04/01/2023 10:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
7 Συντήρηση κουβουκλίου ασφαλείας ISOLATOR κατασκευής AMERCARE μοντέλο A2/N/2Τ της άσηπτης σουίτας του Νοσοκομείου Αρχ. Μακάριος 22.075 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 30/09/2022 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 06/02/2023 10:44:29 Ανατεθειμένο
8 Συντήρηση τεσσάρων (4) ακτινοσκοπικών C-Arm κατασκευής Ziehm Imaging GmbH τύπου Vision R 22.090 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 02/12/2022 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 06/02/2023 10:36:39 Ανατεθειμένο
9 Προσφορά για την προμήθεια εμβολίου "Tetraxim" ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 179/2022(ΥΥ) Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.125.1 ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 179/2022(ΥΥ) Υπουργείο Υγείας 21/11/2022 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 07/02/2023 09:40:29 Ανατεθειμένο
10 Προσφορά για την προμήθεια "Evrenzo" με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρις δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ΔΔΧΔΠΔ 191/2022 (ΥΥ) ΔΔΧΔΠΔ 191/2022 13.25.02.02.80.1 Υπουργείο Υγείας 24/11/2022 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση