Διαγωνισμοί που έχουν αποσφραγιστεί

# Τίτλος Διαγωνισμού
???sort.asc??? ???sort.desc???
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
???sort.asc??? ???sort.desc???
Αναθέτουσα Αρχή
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προθεσμία υποβολής προσφορών
???sort.asc??? ???sort.desc???
Διαδικασία
???sort.asc??? ???sort.desc???
Στοιχεία
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία Ανάθεσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
1 Προσφορά για την προμήθεια “Oncotice”, “Remicade” και “Keytruda” Φ.Υ.Υ.13.25.02.08.64.1ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 24/2021 (YY ,OAY) Υπουργείο Υγείας 18/03/2021 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Υποβολή Προσφοράς
2 Προσφορά για την Προμήθεια ''Inlytaf'' με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού,ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 30/2021 -YY ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 30/2021,Φ.Υ.Υ 13.25.02.08.78.1 Υπουργείο Υγείας 18/03/2021 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Υποβολή Προσφοράς
3 Προσφορά για την Προμήθεια ''Erbitux'' με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού,ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 17/2021 -YY - ΟΑΥ ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 17/2021,Φ.Υ.Υ 13.25.02.08.75.1 Υπουργείο Υγείας 11/03/2021 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Υποβολή Προσφοράς
4 Προσφορά για την Προμήθεια ''Iclusig'' με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού,ΔΔΧΔΠΔ.ΠΣΠ 29/2021 -YY ΔΔΧΔΠΔ.ΠΣΠ 29/2021,Φ.Υ.Υ 13.25.02.08.75.1 Υπουργείο Υγείας 11/03/2021 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Υποβολή Προσφοράς
5 2ος ΜΙΝΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ COVID-19 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Υπουργείο Υγείας 04/05/2021 11:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
6 Διαγωνισμός για την αγορά τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 29(2)(γ) του Ν.73(Ι)/2016 Σ.Υ. 25/21 Υπουργείο Υγείας 29/04/2021 16:45:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
7 ΓΤ 110 /21 Διαγωνισμός για την προμήθεια φορητών αναπνευστήρων για τις ανάγκες των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 29(2)(γ) του περ ΓΤ 110 /21 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 05/05/2021 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
8 ΓΤ 111 /21 Διαγωνισμός για την προμήθεια αναπνευστήρων για τις ανάγκες των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 29(2)(γ) του περί της ρύθ ΓΤ 111 /21 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 05/05/2021 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
9 Προμήθεια Υλικών Αρμάτων ΑΜΧ30Β2/D. Υπουργείο Άμυνας 20/01/2021 09:30:00 Κλειστή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Υποβολή Προσφοράς
10 Διαγωνισμός για την αγορά τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 29(2)(γ) του Ν.73(Ι)/2016 Σ.Υ. 24/21 Υπουργείο Υγείας 29/04/2021 08:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών