Διαγωνισμοί που έχουν αποσφραγιστεί

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Στοιχεία
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
1 Διαγωνισμός αγοράς ειδικού ψυκτικού θαλάμου για σκοπούς αποθήκευσης εμβολίων covid-19 της εταιρίας Pfizer με τη διαδικασία Διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 29(2)(γ) τ Γ.Τ. 239/20 Υπουργείο Υγείας 27/11/2020 10:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
2 ΤΥΠ2020/033/Δ/A - Διαγωνισμός με Διαπραγμάτευση για Επέκταση των Υπηρεσιών Συντήρησης και για Εξασφάλιση Εξοπλισμού/Λογισμικού για αντικατάσταση αυτού που θα τεθεί εκτός υποστήριξης για την ΚΑΠ ΤΥΠ2020/033/Δ/A Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 13/11/2020 11:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Ακυρώθηκε
3 Δ103-2020 Προμήθεια Εξοπλισμού για την υποστήριξη υπηρεσιών virtual και augmented reality για τις ανάγκες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Δ103-2020 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 30/11/2020 12:30:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
4 Π.Ι. 27/2020-ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ–ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π.Ι. 27/2020 Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας 27/11/2020 10:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
5 Διαγωνισμός για τη προμήθεια αναλωσίμων υλικών για κλίβανο αποστείρωσης VPRO max (VH2O2), για τις ανάγκες του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του Γ.Ν. Λευκωσίας Π.Β.21/20 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 27/11/2020 11:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
6 Διαγωνισμός για τη προμήθεια βιολογικών δεικτών ταχείας ερμηνείας συμβατούς με κλίβανο αποστείρωσης V-PRO maX (VH2O2), για τις ανάγκες του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του Γ.Ν. Λευκωσίας Π.Β.20/20 Π.Β.20/20 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 27/11/2020 11:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
7 Γ.Τ. 46/20 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΜ ΙΙΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΑΜ ΙΙΙ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Γ.Τ. 46/20 Υπουργείο Υγείας 26/11/2020 10:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
8 Σ.Υ. 08/20 Διαγωνισμός για την αγορά αντιδραστηρίων για τη διεκπεραίωση βιοχημικών αναλύσεων στα Νοσοκομειακά Εργαστήρια του ΟΚΥΠΥ και στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Σ.Υ. 08/20 Υπουργείο Υγείας 26/11/2020 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
9 Προσφορά για την Προμήθεια Αναλωσίμων για τις ανάγκες των Γαστρεντερολογικών τμημάτων - Ενδοσκοπήσεων των Κρατικών Νοσηλευτηρίων με διαδικασία Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το Άρθρο 29(2)(β)(ii) ο περί τ ΟΚΥΠΥ 13.25.048.009 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 27/11/2020 10:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
10 Δ102-2020 Προμήθεια τριών (3) φορητών υπολογιστών MacBook Pro για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Time-Varying Hyperbolic Geometric Graphs» του ΤΕΠΑΚ Δ102-2020 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 27/11/2020 12:30:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση