Διαγωνισμοί που έχουν αποσφραγιστεί

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Στοιχεία
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
1 ΤΥΠ2020/002/Δ/Α - Διαγωνισμός Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση για τη Συνδρομή/Συντήρηση Λογισμικών/Υλισμικού για το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ΤΥΠ2020/002/Δ/Α Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 31/01/2020 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 03/07/2020 12:23:23 Ανατεθειμένο
2 Διαγωνισμός αρ. 20.013.ΣΣ.ΗΜΥ - Συντήρηση Θερμοκοιτίδας μεταφοράς με αναπνευστήρα και τροχήλατη βάση στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου 20.013.ΣΣ.ΗΜΥ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 28/02/2020 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Υποβολή Προσφοράς
3 Διαγωνισμός για την Προμήθεια Περισκελίδων Περιοδικής Συμπίεσης Κάτω Άκρων για τις Ανάγκες της ΜΕΘ στο Γ. Ν. Λευκωσίας με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 29(2)(β)(ιι) του περί Σύναψης Σ Γ.Τ 158/20 Υπουργείο Υγείας 30/06/2020 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
4 Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αναλωσίμων Συμβατά με Υφιστάμενο Σύστημα Stryker για τις Ανάγκες της Γναθοπροσωποχειρουργικής και Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γ. Ν. Λευκωσίας με Διαδικασία Διαπραγμάτ Γ.Τ 152/20 Υπουργείο Υγείας 01/07/2020 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
5 Διαγωνισμός αρ.: 20.034.ΣΔ.ΕΜ1 - Προμήθεια Εξωτερικής Μονάδας Κλιματισμού στο Υπ. Εσωτερικών 13.25.006.20.034.ΣΔ.ΕΜ1 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 24/06/2020 10:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 30/06/2020 07:49:33 Ανατεθειμένο
6 Προσφορά για την προμήθεια ενέσιμου σκευάσματος Amphotericin B 50mg encapsulated in liposomes "Ambisome" αρ.διαγ.ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 67/2020-ΟΚΥΠΥ Φ.Υ.Υ. 13.25.02.01.65.1 ΑΡ.ΔΙΑΓ.ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 67/2020-ΟΚΥΠΥ Υπουργείο Υγείας 02/07/2020 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
7 Προσφορά για την προμήθεια δισκίων Raltegravir " Isentress" αρ.διαγ.ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 72/2020-ΥΥ Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.26.1 ΑΡ.ΔΙΑΓ.ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 72/2020-ΥΥ Υπουργείο Υγείας 02/07/2020 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
8 Προσφορά για την Προμήθεια καψακίων Tafamidis 20mg "Vyndagel" με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού,ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 70/2020-YY ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 70/2020-YY 13.25.02.10.69.1 Υπουργείο Υγείας 02/07/2020 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
9 Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγρού Αζώτου για τις Ανάγκες του Γ. Ν. Λευκωσίας με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 29(2)(β)(ii) του περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου του Ν.73(Ι) /201 Γ.Τ 151/20 Υπουργείο Υγείας 24/06/2020 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
10 Ε.Δ.ΛΑΡ 060/2020 Προσφορά για κατασκευή λιθόστρωτου στην Κοινότητα Βαβατσινιάς Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας 03/07/2020 09:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση