Διαγωνισμοί που έχουν αποσφραγιστεί

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Στοιχεία
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
1 Διαγωνισμός αρ. 19.095.ΣΣ.ΗΜΥ - Συντήρηση Μαγνητικού Τομογράφου, κατασκευής Siemens, τύπου Symphony Maestro 1.5T, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 18/10/2019 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
2 Προμήθεια Υλικών Ελικοπτέρων Mi-35P - Supply of Spare Parts for Mi-35P Helicopters. Υπουργείο Άμυνας 23/10/2019 09:00:00 Κλειστή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Υποβολή Προσφοράς
3 Συντήρηση συστήματος λιθοτριψίας κατασκευής Dornier Med Tech, τύπου Compact Sigma του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 25/10/2019 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
4 Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Αξονικού Τομογράφου κατασκευής Siemens τύπου Somaton Emotion 6 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 09/11/2018 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
5 Διαγωνισμός αρ. 19.102.ΣΣ.ΗΜΥ -Παροχή υπηρεσιών συντήρησης Ακτινολογικού Οδοντιατρικού Εξοπλισμού εγκατεστημένου σε διάφορα Νοσοκομεία Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 08/11/2019 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
6 Διαγωνισμός αρ. 18.012.ΣΣ.ΗΜΥ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 09/02/2018 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 10/12/2019 10:26:29 Ανατεθειμένο
7 Διαγωνισμός αρ. 19.098.ΣΣ.ΗΜΥ - Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του ακτινολογικού συστήματος πλοήγησης για Νευρολογικές εφαρμογές του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 25/10/2019 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 10/12/2019 10:06:23 Ανατεθειμένο
8 Διαγωνισμός αρ. 19.103 - Παροχή υπηρεσιών συντήρησης Μικροσκοπίων σε διάφορα Νοσοκομεία Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 15/11/2019 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 10/12/2019 10:11:05 Ανατεθειμένο
9 Προσφορά για την προμήθεια Εκλεκτικών Ανοσοκατασταλτικών Παραγόντων/Φαρμάκων για Ρευματοπάθειες, Ψωρίαση και Φλεγμονώδεις Παθήσεις του Εντέρου, 54/2019 Υπουργείο Υγείας 13/12/2019 13:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
10 Προσφορά για την προμήθεια Lenalidomide 10mg κάψουλες για κάλυψη των άμεσων αναγκών Αρ.Διαγ.91/2019 Υπουργείο Υγείας 13/12/2019 13:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση