Διαγωνισμοί που έχουν αποσφραγιστεί

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Στοιχεία
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
1 Διαγωνισμός αρ. 20.105.ΣΣ.ΗΜΥ - Συντήρηση αναπνευστήρων νεογνών στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ 20.105 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 04/12/2020 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
2 Διαγωνισμός αρ. 20.083.ΣΣ.ΗΜΥ - Συντήρηση Liquid Chromatography System linked with two Mass Spectrometer (LC-MS-MS), κατασκευής Waters του Γενικού Χημείου του Κράτους 20.083 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 07/08/2020 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
3 Διαγωνισμός για την αγορά τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με βάση το άρθρο 29(2)γ του Ν73(Ι)/16, Σ.Υ.11/21 Υπουργείο Υγείας 24/02/2021 10:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
4 Διαγωνισμός για αγορά αναλώσιμων για δύο (2) ασθενείς με Πνευμονική Υπέρταση με βάση το άρθρο 29(2)(β)(ii) του Ν.73(Ι)/2016 Γ.Τ. 8/21 Υπουργείο Υγείας 26/02/2021 11:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
5 Διαγωνισμός αρ. 20.030.ΣΣ.ΗΜΥ - Συντήρηση Υγρού Χρωματογράφου του Γενικού Χημείου του Κράτους 20.030 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 31/07/2020 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 26/02/2021 08:47:08 Ανατεθειμένο
6 Διαγωνισμός αρ. 20.101.ΣΣ.ΗΜΥ - Συντήρηση ακτινοσκοπικού συστήματος C-ARM μοντέλο BV Pulsera του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας 20.101 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 06/11/2020 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
7 Διαγωνισμός αρ. 20.104.ΣΣ.ΗΜΥ - Συντήρηση αναισθησιολογικού συστήματος κατασκευής GE Healthcare/Datex Ohmeda του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας 20.104 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 06/11/2020 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 26/02/2021 08:49:58 Ανατεθειμένο
8 Διαγωνισμός αρ. 21.002.ΔΔ- Επιδιόρθωση ηχοβολέα SONOSITE TEE, του φορητού Υπερηχογράφου SONOSITE/MICROMAXX στη ΜΕΘ του ΓΝΛ 13.25.007.21.002.ΔΔ.ΕΜΙ Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 26/02/2021 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
9 Διαγωνισμός αρ.: 21.001.ΔΔ.ΕΜ1 - Επιδιόρθωση φορητού ακτινολογικού συστήματος, κατασκευής STEPHANIX RADIOLOGICAL SOLUTIONS, μοντέλο MOVIXDREAM 30 της Ακτινολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΝΑΜ ΙΙΙ 13.25.007.21.001.ΔΔ.ΕΜ1 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 29/01/2021 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 23/02/2021 14:45:03 Ανατεθειμένο
10 Προσφορά για την προμήθεια Human Normal Immunoglobulin ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 27/2021 (ΟAY) Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.98.1 ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 27/2021 (ΟAY) Υπουργείο Υγείας 24/02/2021 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση