Διαγωνισμοί που έχουν αποσφραγιστεί

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Στοιχεία
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
1 Διαγωνισμός αρ.: 19.066.ΣΔ.ΕΜ1 - Προμήθεια διαφόρων τύπων ειδών υγιεινής για την κάλυψη αναγκών σε διάφορα Κυβερνητικά Κτίρια και εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛ.ΔΥ.Κ στην Επαρχία Λ/σιας Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 16/10/2019 09:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Ανατεθειμένο
2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δήμος Πάφου 09/09/2019 12:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
3 066-2019 Διαγωνισμός για την αγορά ετήσιων αδειών Adobe CC for Terms - Αll Apps, Educational shared device license Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 16/10/2019 12:30:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
4 Competition for the provision of brand development and creative advertising services PREQUALIFICATION STAGE: REQUESTS TO PARTICIPATE Υφυπουργείο Τουρισμού 19/06/2019 13:00:00 Κλειστή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Υποβολή Προσφοράς
5 Προμήθεια τριών (3) φορητών υπολογιστών (ΔΕ 21-19) Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 07/10/2019 10:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
6 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ Κοινοτικό Συμβούλιο Αχερίτου 11/10/2019 09:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
7 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΠΑΠΑΛΛΗ Κοινοτικό Συμβούλιο Αχερίτου 11/10/2019 09:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
8 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ Κοινοτικό Συμβούλιο Αχερίτου 11/10/2019 09:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
9 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ Κοινοτικό Συμβούλιο Αχερίτου 11/10/2019 09:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
10 Αγορά υπηρεσιών από γαστρεντερολόγους για τις ανάγκες του πιλοτικού προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου καρκίνου του Εντέρου της επαρχίας Λάρνακας Γ.Τ 247/19 Υπουργείο Υγείας 14/10/2019 10:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση