Αποσφραγισμένοι Διαγωνισμοί

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Στοιχεία
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
1 9/2019 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για άσκηση καθηκόντων Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων για ένα (1) έτος με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα (1) έτος Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 18/06/2019 12:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
2 029-2019 Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων για ηλεκτρολογικές εργασίες στο ΤΕΠΑΚ. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 18/06/2019 18:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
3 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 21/2019). Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 18/06/2019 10:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
4 ΤΥΠ2019/021/Δ/Α - Διαγωνισμός με τη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης για την εξασφάλιση Υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του συστήματος «e-filing» του ΤΕΕΕΠ Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 14/06/2019 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
5 Δ.Τ.Δ.Ε. ( Ε.Μ. Λ/σου) 19/2019 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΟΛΟΣΣΙ, ΚΑΝΤΟΥ, ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΥΨΩΝΑ. Τμήμα Δημοσίων Έργων 19/06/2019 11:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
6 Διαγωνισμός αρ. 18.033.ΣΣ.ΗΜΥ - Παροχή υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων ενδοαγγειακής ρύθμισης θερμοκρασίας ασθενών, κατασκευής Alsius Corporation μοντέλο Thermogard XP Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 20/04/2018 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
7 12/2019 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συνεργατών για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση πληρωμών στο πλαίσιο της λειτουργίας των Σχεδίων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑνΑΔ Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 18/06/2019 14:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
8 040-2019 Διαγωνισμος για την αγορά υπηρεσιών για τη διδασκαλία επιθεωρητών Lead Auditors για το πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 12/06/2019 12:30:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
9 1ος Μίνι διαγωνισμός για την προμήθεια Χαρτιού Χεριών και Χατοπετσέτες για το 2ο Δωδεκάμηνο της Συμφωνίας Πλαισίο- ΓΛ 08/2018 Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας 18/06/2019 11:00:00 Σύμβαση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
10 ΜΙΝΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΟ 7ον ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας 19/06/2019 11:00:00 Σύμβαση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση