Διαγωνισμοί που έχουν αποσφραγιστεί

# Τίτλος Διαγωνισμού
???sort.asc??? ???sort.desc???
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
???sort.asc??? ???sort.desc???
Αναθέτουσα Αρχή
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προθεσμία υποβολής προσφορών
???sort.asc??? ???sort.desc???
Διαδικασία
???sort.asc??? ???sort.desc???
Στοιχεία
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία Ανάθεσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔ. ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ- ΑΡΘΡΟ 29(2)(β)(ii)ΤΟΥ Ν73(Ι)/2016 Γ.Τ.83/22 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 11/04/2022 10:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
2 Προσφορά για την προμήθεια “Risperdal Consta” ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 79/2022 (YY , OAY) Φ.Υ.Υ.13.25.02.10.63.1ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 79/2022 (YY ,OAY) Υπουργείο Υγείας 19/05/2022 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
3 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ενός Λέιζερ τύπου Carbon Dioxide (CO2) κατασκευής Limmer Laser GmbH του ΝΑΜ ΙΙΙ 21.103 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 17/12/2021 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
4 Προσφορά για την προμήθεια “Inflectra” ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 24/2022 (YY , ΟΑΥ) Φ.Υ.Υ.13.25.02.08.64.1ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 24/2022 (YY , OAY) Υπουργείο Υγείας 10/03/2022 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
5 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης πέντε warming cabinets 22.022 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 29/04/2022 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
6 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΕΡΜΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΔ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29(2)(β)(ii)ΤΟΥ Ν.73(Ι)/2016 Γ.Τ.27/22 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 17/02/2022 11:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
7 Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υδροκολλοειδούς Επιθέματος για τις ανάγκες ατόμων με στομία στα πλαίσια του ΓεΣΥ με διαδικασία διαπραγμάτευσης με βάση το Άρθρο 29(2)(β)(ιι) του Ν73(Ι)/2016 ΟΑΥ Γ.Τ 18/22 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 17/05/2022 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
8 Γ.Ν.Λ/ΣΙΑΣ.Σ.Β.10/22 Διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων ραβιόλων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Γ.Ν.Λ/ΣΙΑΣ.Σ.Β.10/22 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 17/05/2022 11:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
9 Προσφορά για την προμήθεια "FASENRA" ΔΔΧΔΠΔ .ΣΠΥΥ 42/2022 -ΥΥ ΔΔΔΔΧΔΠΔ .ΣΠΥΥ 42/2022 -ΥΥ 13.25.02.12.07 Υπουργείο Υγείας 10/03/2022 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 20/05/2022 12:45:00 Ανατεθειμένο
10 Προσφορά για την προμήθεια “Amgevita” ΔΔΧΔΠΔ. ΣΠΥΥ 41/2022 (YY , OAY) Φ.Υ.Υ.13.25.02.08.66.1ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 41/2022 (YY , OAY) Υπουργείο Υγείας 10/03/2022 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 20/05/2022 10:41:21 Ανατεθειμένο