Διαγωνισμοί που έχουν αποσφραγιστεί

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Στοιχεία
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
1 Προσφορά για την Προμήθεια Denosumab "Prolia" με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού,ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 50/2020 ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 50/2020 13.25.02.09.13.1 Υπουργείο Υγείας 28/05/2020 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
2 Προσφορά για την προμήθεια “PARSABIV ” με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ΔΔΧΔΠΔ 66/2020 (Υ.Υ.) Υπουργείο Υγείας 11/06/2020 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
3 Προσφορά για την Προμήθεια Eltrombopag "Revolade" με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού,ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 82/2020-YY ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 82/2020-YY 13.25.02.02.50.1 Υπουργείο Υγείας 27/08/2020 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
4 Προσφορά για την Προμήθεια Darbepoetin Alfa "Aranesp" με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού,ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 53/2020 ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 53/2020 13.25.02.02.50.1 Υπουργείο Υγείας 11/06/2020 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
5 Προσφορά για την προμήθεια Cold Kit 99mTC-HYNIC-Tyr3-Octreotide 16μg (TEKTROTYDE) για ενδοφλέβια χρήση για τις ανάγκες των Τμημάτων Πυρηνικής, ΔΔΧΔΠΔ 36/2020 ΔΔΧΔΠΔ 36/2020, Φ.Υ.Υ.13.25.02.14.43.1 Υπουργείο Υγείας 07/05/2020 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
6 Προσφορά για την προμήθεια σκευάσματος " Onpattro" αρ.διαγ.ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 59/2020-ΥΥ Φ.Υ.Υ.13.25.02.10.52.1 ΑΡ.ΔΙΑΓ.ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 59/2020-ΥΥ Υπουργείο Υγείας 11/06/2020 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
7 Προσφορά για την Προμήθεια Vargatef και Ofev με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού Αρ.Διαγ. 68/2020 ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 68/2020,Φ.Υ.Υ 13.25.02.08.64.1 Υπουργείο Υγείας 02/07/2020 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
8 Προσφορά για την προμήθεια ενέσιμου διαλύματος Praxbind με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, ΔΔΧΔΠΔ.ΠΣΠ 63/2020 ΔΔΧΔΠΔ.ΠΣΠ 63/2020-ΟΚΥΠΥ, Φ.Υ.Υ.13.25.02.14.38.1 Υπουργείο Υγείας 18/06/2020 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
9 Προσφορά για την προμήθεια ενέσιμου σκευάσματος Amphotericin B 50mg encapsulated in liposomes "Ambisome" αρ.διαγ.ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 67/2020-ΟΚΥΠΥ Φ.Υ.Υ. 13.25.02.01.65.1 ΑΡ.ΔΙΑΓ.ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 67/2020-ΟΚΥΠΥ Υπουργείο Υγείας 02/07/2020 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
10 Προσφορά για την προμήθεια δισκίων “Eviplera” "Genvoya" και "Descovy" αρ.διαγ.ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 28/2020 Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.22.1 ΑΡ.ΔΙΑΓ.ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 28/2020 Υπουργείο Υγείας 07/05/2020 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση