Διαγωνισμοί που έχουν αποσφραγιστεί

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Στοιχεία
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
1 Αγορά Υπηρεσιών Αναισθησιολόγου για τις ανάγκες του ΝΑΜ ΙΙΙ Γ.Τ 174/19 Υπουργείο Υγείας 19/08/2019 09:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
2 Διαγωνισμός αρ. 19.026.ΣΣ.ΗΜΥ - Συντήρηση αναισθησιολογικού εξοπλισμού κατασκευής Datex-Ohmeda και GE Healthcare Finland Oy σε διάφορα Νοσοκομεία Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 19/07/2019 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Υποβολή Προσφοράς
3 Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ (Β) ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ 21/08/2019 14:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (4X4)ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ MONIATH ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΝΙΑΤΗ 21/08/2019 12:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
5 Συντήρηση Μηχανών Αιμοκάθαρσης Fresenius 5008S και Fresenius Multifiltrate Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 15/02/2019 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Υποβολή Προσφοράς
6 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης διφασικών απινιδωτών κατασκευής Philips Healthcare τύπου Heartstart XL εγκατεστημένων σε διάφορα νοσοκομεία Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 09/11/2018 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Υποβολή Προσφοράς
7 Αρ. Διαγ. 021.19.005.ΥΠ.ΗΜΥ - Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Ηλεκτρολόγου Μελετητή για την Στατική Ενίσχυση του Υπογείου του Κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 06/08/2019 09:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Ανατεθειμένο
8 051-2019 Διαγωνισμός για την αγορά υηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης για τις ανάγες του έργου AGROINNOECO Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 08/08/2019 12:30:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
9 052-2019 Tender for the the supply of consumables for the needs of the projects: POST-DOC/0916/0243 (MICROCURE) και OPPORTUNITY/0916/MSCA/0017 (POLYSTEM) Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 08/08/2019 12:30:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
10 Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030 Τμήμα Περιβάλλοντος 13/08/2019 10:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση