Αποσφραγισμένοι Διαγωνισμοί

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Στοιχεία
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
1 ΤΥΠ2018/019/Δ/Β - Aνάπτυξη νέων συστημάτων/προγραμμάτων για το μηχανογραφημένο σύστημα της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΥΕΑΕ) Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Fri Jun 22 09:00:00 EEST 2018 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
2 ΤΥΠ2018/013/Δ/Α - Διαγωνισμός Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση για παροχή Υπηρεσιών για το Σύστημα Θεώρησης Διαβατηρίων του Υπουργείου Εξωτερικών Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Fri May 04 09:00:00 EEST 2018 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
3 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας Thu Dec 13 09:00:00 EET 2018 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Δήμος Πάφου Fri Dec 14 12:00:00 EET 2018 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
5 ΤΥΠ2018/018/Δ/Β - Διαγωνισμός Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση για παροχή υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης του συστήματος eOASIS για περίοδο μέχρι 3 μηνών Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Wed May 23 10:00:00 EEST 2018 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Tue Dec 04 15:18:10 EET 2018 Ανατεθειμένο
6 ΤΥΠ2018/024/Δ/Β - Διαγωνισμός Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση για παροχή υπηρεσιών για το Διαδικτυακό Σύστημα Προθεωρήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Fri Aug 03 09:00:00 EEST 2018 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Thu Dec 06 10:21:14 EET 2018 Ανατεθειμένο
7 ΤΥΠ2018/036/Δ/Β - Διαγωνισμός Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης Oracle για προσωπικό του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Wed Oct 31 09:00:00 EET 2018 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Thu Dec 06 10:29:55 EET 2018 Ανατεθειμένο
8 Διαγωνισμός Α/Α 30/2018 για την αγορά υπηρεσιών για τη φιλοξενία της δραστηριότητας DIG IT UP Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Fri Dec 14 12:00:00 EET 2018 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
9 ΤΥΠ2018/042/Δ/Β - Διαγωνισμός με τη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης για Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και προαιρετικών υπηρεσιών του μηχανογραφημένου συστήματος της ΥΕΑΕ για περίοδο μέχρι 2 χρόνια Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Wed Dec 12 09:00:00 EET 2018 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
10 Διαγωνισμός αρ. ΥΣΠΤ(1)/004/2018-ΣΔ για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής Τύπου Apple και Ταμπλετών τύπου Android Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Fri Dec 07 12:30:00 EET 2018 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση