Διαγωνισμοί που έχουν αποσφραγιστεί

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Στοιχεία
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
1 Διαγωνισμός για τη προμήθεια αναλωσίμων (στολές μιας χρήσης, ποδονάρια μακριά, ρόμπες προστασίας τύπου ΑΑΜΙ 4, ρόμπες προστασίας με φιλμ) για την αντιμετώπιση κρουσμάτων από τον Κορωνοϊό Cοvid-19 Γ.Τ.83/20 Υπουργείο Υγείας 27/03/2020 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
2 Διαγωνισμός για τη προμήθεια αναλωσίμων (ρόμπες προστασίας τύπου ΑΑΜΙ 4) για την αντιμετώπιση κρουσμάτων από τον Κορωνοϊό Cοvid-19 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 29 (2) (γ) Γ.Τ.68/20 Υπουργείο Υγείας 27/03/2020 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
3 Προσφορά για την προμήθεια Craniofix Impants για τις ανάγκες της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με διαδικασία Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το Άρθρο 29(2)(γ) ο περί της ρύθμ Υπουργείο Υγείας 27/03/2020 10:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
4 Γ.Τ. 79 / 20 Διαγωνισμός για την προμήθεια κλειστών συστημάτων αναρρόφησης για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 29(2)(γ Γ.Τ. 79 / 20 Υπουργείο Υγείας 23/03/2020 23:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
5 Προσφορά για την προμήθεια χειρουργικών μασκών προσώπου τις ανάγκες των Νοσηλευτηρίων. Γ.Τ.77/20 Υ.Υ.13.25.005.290 Υπουργείο Υγείας 30/03/2020 09:00:00 Ανοικτή Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
6 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΑΡΘΗΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥ20/20 Υπουργείο Υγείας 20/03/2020 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
7 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΑΡΘΗΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (COMBO DUAL THERAPY STENT) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣ ΣΥ19-20 Υπουργείο Υγείας 20/03/2020 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
8 ΤΥΠ2020/008/Δ/Α - Διαγωνισμός Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση για Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης του Εξοπλισμού και των Λογισμικών Συστημάτων της Β’ Ομάδας του Συστήματος eOASIS για περίοδο δύο (2) ετών ΤΥΠ2020/008/Δ/Α Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 18/03/2020 10:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Υποβολή Προσφοράς
9 Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων για την ανίχνευση SARS-COV-2 για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Λευκωσίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Υπουργείο Υγείας 20/03/2020 11:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
10 Προσφορά για την προμήθεια χειρουργικών μασκών με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης βάση του άρθρου 29(2)(γ) του Ν.73(I)/2016. Γ.Τ.64/20 Y.Y.13.25.005.284 Υπουργείο Υγείας 18/03/2020 10:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση