Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Αγορά υπηρεσιών από γαστρεντερολόγους για τις ανάγκες του πιλοτικού προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου καρκίνου του Εντέρου της επαρχίας Λάρνακας Γ.Τ 247/19 (Κατάσταση: Αξιολόγηση)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/09/2019 10:43
Closing Date:
14/10/2019 10:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
14/10/2019 10:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single Ανδρέας Ευγενίου 53246 310,00
Single ΑΔΑΜΟΣ ΣΑΒΕΡΙΑΔΗΣ 53219 31000,00
Single Ζαβος Κωνσταντινος 53095 89750,00
Single ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΟΥΜΗ 53045 89750,00