Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ (Κατάσταση: Αξιολόγηση)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/09/2019 22:43
Closing Date:
11/10/2019 09:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
11/10/2019 09:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΥ 53252 -
Single Σταύρος Ανδρονίκου και Υιός (Κατασκευές) ΛΤΔ 53226 -
Single ΠΕΨΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ 53213 -