Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ (Κατάσταση: Αξιολόγηση)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/09/2019 23:17
Closing Date:
11/10/2019 09:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
11/10/2019 09:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single Σταύρος Ανδρονίκου και Υιός (Κατασκευές) ΛΤΔ 53235 -
Single ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΥ 53234 -
Single ΠΕΨΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ 53212 -