Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια τριών (3) φορητών υπολογιστών (ΔΕ 21-19) (Κατάσταση: Αξιολόγηση)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/10/2019 14:30
Closing Date:
07/10/2019 10:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
07/10/2019 10:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single Bionic Electronics H.T. LTD 52997 1815,00