Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: 066-2019 Διαγωνισμός για την αγορά ετήσιων αδειών Adobe CC for Terms - Αll Apps, Educational shared device license (Κατάσταση: Ανατεθειμένο)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
09/10/2019 10:10
Closing Date:
16/10/2019 12:30
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
16/10/2019 13:00
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single PinkOrange Digital Design and Animation Studio 53569 12900,00
Single Prisma Computer Ltd 53538 11854,07
Single Γεώργιος Δ. Μωραϊτης Συστήματα Υψ. Τεχν και Τελεπικοινωνιών ΑΕ 53528 12500,00