Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Προσφορά για την προμήθεια "Berinert"με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 90/2021-ΟΑY (Κατάσταση: Αξιολόγηση)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
23/07/2021 09:11
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
05/08/2021 13:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
05/08/2021 13:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single Varnavas Hadjipanayis Ltd 79002 -
Κύκλος: 2 - cycle02
Closing Date:
18/10/2021 11:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
18/10/2021 11:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single Varnavas Hadjipanayis Ltd 81302 -