Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Προσφορά για την Προμήθεια ''VARGATEF'' και ''OFEV''με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού,ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 109/2021 -YY -ΟΑΥ (Κατάσταση: Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
06/08/2021 09:58
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
02/09/2021 13:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
02/09/2021 13:30
Sorted ascending Sort descending
Όνομα τμήματος
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Δ/Ε Single CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD 79711 -
Κύκλος: 2 - cycle02
Closing Date:
18/10/2021 11:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
18/10/2021 11:30