Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Συντήρηση αναδευτήρων αίματος κατασκευής DELCON (Κατάσταση: Ανατεθειμένο)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
09/08/2021 10:05
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
03/09/2021 09:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
03/09/2021 09:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Εκτός συστήματος Safecell Biomedical Ltd 5005388 -
Κύκλος: 2 - cycle02
Closing Date:
14/10/2021 15:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
14/10/2021 15:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Εκτός συστήματος Safecell Biomedical Ltd 5006045 -