Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Προσφορά για την προμήθεια σκευάσματος “Cosentyx”ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 104/2021 (YY , ΟΑΥ) (Κατάσταση: Αξιολόγηση)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
16/08/2021 12:49
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
06/09/2021 13:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
06/09/2021 13:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single C.A. PAPAELLINAS LTD 79838 -
Κύκλος: 2 - cycle02
Closing Date:
18/10/2021 11:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
18/10/2021 11:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single C.A. PAPAELLINAS LTD 81231 -