Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΓΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΝΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29(2)(β)(ii) του Ν.73/2016» (Κατάσταση: Ανατεθειμένο)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
19/08/2021 14:40
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
26/08/2021 10:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
26/08/2021 10:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single Biotronics Ltd 79396 -
Κύκλος: 2 - cycle02
Closing Date:
01/02/2023 13:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
01/02/2023 13:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single Biotronics Ltd 102603 -