Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Προσφορά για την προμήθεια πνευμονιοκοκκικού εμβολίου Pneumovax αρ.διαγ. ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 105/2021(ΥΥ) (Κατάσταση: Αξιολόγηση)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
26/08/2021 12:19
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
03/09/2021 13:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
03/09/2021 13:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single M.S.Jacovides and Co Ltd 79803 -
Κύκλος: 2 - cycle02
Closing Date:
18/10/2021 11:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
18/10/2021 11:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single M.S.Jacovides and Co Ltd 81321 -