Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Προσφορά για την προμήθεια σκιαγραφικής ουσίας Iodixanol "Visipaque" ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 108/2021 (ΟΚΥΠΥ) (Κατάσταση: Αξιολόγηση)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
26/08/2021 13:02
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
03/09/2021 13:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
03/09/2021 13:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single PHADISCO LTD 79754 -
Κύκλος: 2 - cycle02
Closing Date:
18/10/2021 11:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
18/10/2021 11:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single PHADISCO LTD 81442 -