Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Προσφορά για την προμήθεια σκευάσματος “RoActemra” ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 120/2021 (YY , ΟΑΥ) (Κατάσταση: Αξιολόγηση)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/09/2021 08:49
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
09/09/2021 13:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
09/09/2021 13:30
Sorted ascending Sort descending
Όνομα τμήματος
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Δ/Ε Single Γ.Α. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ 79910 -
Κύκλος: 2 - cycle02
Closing Date:
18/10/2021 11:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
18/10/2021 11:30
Sorted ascending Sort descending
Όνομα τμήματος
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Δ/Ε Single Γ.Α. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ 81232 -