Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥπΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29(2)(γ) του Ν.73/2016 (Κατάσταση: Ανατεθειμένο)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
16/09/2021 11:07
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
24/09/2021 10:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
24/09/2021 10:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single THECO HEALTHCARE SOLUTIONS LTD 80487 -
Κύκλος: 2 - cycle02
Closing Date:
01/02/2023 13:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
01/02/2023 13:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single THECO HEALTHCARE SOLUTIONS LTD 102604 -