Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την προμήθεια ουροκαθετήρων-ουροσυλλεκτών για κάλυψη αναγκών χρόνιων ασθενών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 29(2)(β)(ιι) του περί της Ρύθμιση (Κατάσταση: Αξιολόγηση)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
13/10/2021 15:32
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
18/10/2021 10:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
18/10/2021 10:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single M.S.Jacovides and Co Ltd 81398 -