Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Αγορά αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των βιοχημικών εργαστηρίων με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, βάσει του άρθρου 29 (2) (γ) του Ν.73 (Ι) / 2016 Γ.Τ.229/21 (Κατάσταση: Αξιολόγηση)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/10/2021 14:32
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
20/10/2021 11:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
20/10/2021 11:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single SCIENTRONICS LTD 81543 -