Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Συντήρηση κουβουκλίου ασφαλείας ISOLATOR κατασκευής AMERCARE μοντέλο A2/N/2Τ της άσηπτης σουίτας του Νοσοκομείου Αρχ. Μακάριος (Κατάσταση: Ανατεθειμένο)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
07/09/2022 09:32
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
30/09/2022 09:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
30/09/2022 09:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single PHADISCO LTD 96633 -
Κύκλος: 2 - cycle02
Closing Date:
03/02/2023 12:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
03/02/2023 12:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single PHADISCO LTD 102589 -