Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Προσφορά για την προμήθεια εμβολίου "Tetraxim" ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 179/2022(ΥΥ) (Κατάσταση: Ανατεθειμένο)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
14/11/2022 15:07
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
21/11/2022 13:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
21/11/2022 13:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single C.A. PAPAELLINAS LTD 98967 -
Κύκλος: 2 - cycle02
Closing Date:
03/02/2023 11:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
03/02/2023 11:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single C.A. PAPAELLINAS LTD 102595 -