Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Προσφορά για την προμήθεια "Evrenzo" με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρις δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ΔΔΧΔΠΔ 191/2022 (ΥΥ) (Κατάσταση: Ανατεθειμένο)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
16/11/2022 14:59
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
24/11/2022 13:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
24/11/2022 13:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single Novagem Ltd 99007 -
Κύκλος: 2 - cycle02
Closing Date:
03/02/2023 11:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
03/02/2023 11:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single Novagem Ltd 102597 -