Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: ΤΥΠ2022/068/Δ/Α - Διαγωνισμός Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος/Πλατφόρμας για το EUDCC και της Πύλης Εμβολιασμού για COVID (Κατάσταση: Ανατεθειμένο)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/12/2022 13:27
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
04/01/2023 10:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
04/01/2023 10:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Εκτός συστήματος CYTA 5825787 -
Κύκλος: 2 - cycle02
Closing Date:
01/02/2023 09:30
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
01/02/2023 10:00
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Εκτός συστήματος CYTA 5861516 -