Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια μοριακών εξετάσεων / ανίχνευση μεταλλάξεων των γονιδίων KRAS, NRAS, EGFR και BRAF για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού Τμήματος, Α.Ο.2/23 (Κατάσταση: Αξιολόγηση)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
25/01/2023 13:21
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
31/01/2023 12:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
31/01/2023 12:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES 102498 -
Κύκλος: 2 - cycle02
Closing Date:
15/02/2023 12:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
15/02/2023 12:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES 103262 911400,00