Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Αγορά γρήγορων τεστ αντιγόνων SARS-CoV-2, FLU A+B, RSV για τις ανάγκες του ΟΚΥπΥ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, βάσει του άρθρου 29(2)(γ) του Ν.73(Ι)/2016 Κ.Ο.27/23 (Κατάσταση: Αξιολόγηση)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
01/02/2023 15:20
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
06/02/2023 12:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
06/02/2023 12:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single K.A. Pythevs LTD 102869 -
Single MEGATRON LTD 102866 -
Single VELORIUS LTD 102629 -