Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια ειδών ένδυσης - υπόδησης - κλινοστρωμνής - ιματισμού μπάνιου και παρελκομένων ειδών στολών 21/07/2022 12:08:14 EL Δημοσιεύθηκε 21/07/2022 12:22:38
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 28/02/2023 12:46:44 EL Δημοσιεύθηκε 28/02/2023 12:47:16
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 08/02/2018 08:43:34 EL Δημοσιεύθηκε 08/02/2018 08:52:19
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης ΓΛ 11/2022-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 12/07/2022 11:30:06 EL Δημοσιεύθηκε 21/07/2022 10:08:34
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Συμφωνία πλαίσιο για την προμήθεια διαφόρων μεταλλικών προϊόντων (σίδηρος οικοδομής, σχάρες δόμησης και περίφραξης, σιδερογωνιές, πασαμάνα κ.ά.) και γαλβανισμένες σωλήνες με σπείρωμα 09/01/2014 13:07:36 EL Δημοσιεύθηκε 14/01/2014 12:07:45
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Αγορά υπηρεσιών για έλεγχο του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων(ERP)-ΓΛ 9/2022 17/08/2022 10:48:09 EL Δημοσιεύθηκε 17/08/2022 10:56:49
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Services relating to the professionalization of public procurement in Cyprus 24/08/2022 13:45:40 EN Δημοσιεύθηκε 24/08/2022 13:47:02
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ 29/08/2022 10:56:54 EL Δημοσιεύθηκε 29/08/2022 11:19:14
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης ΓΛ 12/2019 - Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο και άλλων συναφών εξαρτημάτων 17/07/2020 12:20:44 EL Δημοσιεύθηκε 17/07/2020 12:21:10
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ 03/10/2022 13:06:39 EL Δημοσιεύθηκε 03/10/2022 13:49:18