Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 4/2020 Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 29/07/2022 14:50:56 EL Δημοσιεύθηκε 29/07/2022 15:04:50
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 8/2022 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού “DELL_EMC UNITY 400” για τρία (3) έτη. 01/08/2022 11:33:43 EL Δημοσιεύθηκε 01/08/2022 11:45:32
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 16/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 01/09/2023 11:03:59 EL Δημοσιεύθηκε 01/09/2023 12:24:25
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 4/2022 Διαγωνισμός για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» 01/08/2022 14:30:36 EL Δημοσιεύθηκε 04/08/2022 13:59:10
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 10/2022 Διαγωνισμός για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών στο κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) με φωτιστικά τύπου LED και εκτέλεση άλλων συναφών εργασιών 08/08/2022 13:25:33 EL Δημοσιεύθηκε 08/08/2022 13:39:09
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 17/2021 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αναλογιστή 01/09/2023 13:58:42 EL Δημοσιεύθηκε 01/09/2023 14:18:37
Διορθωτική Προκήρυξη 10/2022 Διαγωνισμός για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών στο κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) με φωτιστικά τύπου LED και εκτέλεση άλλων συναφών εργασιών 09/08/2022 11:14:42 EL Δημοσιεύθηκε 09/08/2022 13:12:18
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 3/2021 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Επενδυτικού Συμβούλου 08/08/2022 15:01:58 EL Δημοσιεύθηκε 09/08/2022 09:41:30
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 5/2022 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης 10/08/2022 08:31:37 EL Δημοσιεύθηκε 10/08/2022 08:49:46
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 11/2022 Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός μεταγωγέα κορμού (core switch) “ARUBA 5406R zl2” 08/08/2022 10:45:19 EL Δημοσιεύθηκε 08/08/2022 11:35:12