Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ 19/07/2022 12:57:32 EL Δημοσιεύθηκε 22/07/2022 12:11:33
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Προσφορά για εργασίες καθαρισμού των αγωγών/ φρεατίων του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος Πάφου 28/07/2017 12:32:09 EL Δημοσιεύθηκε 28/07/2017 12:36:58
Διορθωτική Προκήρυξη Προσφορά για την κατασκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων στην Έμπα και Κονιά 04/08/2022 09:09:39 EL Δημοσιεύθηκε 04/08/2022 09:20:57
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Προσφορά για την κατασκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων στην Έμπα και Κονιά 01/08/2022 13:16:20 EL Δημοσιεύθηκε 01/08/2022 13:16:31
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Προσφορά για τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογήσ και αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 23/08/2022 12:57:20 EL Δημοσιεύθηκε 23/08/2022 12:57:44
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Εκτέλεση διάφορων αποχετευτικών και άλλων συναφών εργασιών 12/02/2021 10:36:26 EL Δημοσιεύθηκε 12/02/2021 10:36:38
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Προσφορά για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού των Δεξαμενών/Φρεατίων στα Αντλιοστάσια του Σ.Α.ΠΑ. 24/08/2022 10:56:17 EL Δημοσιεύθηκε 24/08/2022 10:56:30
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ 01/09/2022 14:25:07 EL Δημοσιεύθηκε 01/09/2022 14:26:52
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ 02/09/2022 09:50:57 EL Δημοσιεύθηκε 02/09/2022 11:30:17
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Προσφορά υπηρεσιών για διεξαγωγή δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύησεων ποιοτικού ελέγχου στο Βιολογικό Σταθμό του Σ.Α.ΠΑ. 10/07/2020 14:05:09 EL Δημοσιεύθηκε 10/07/2020 14:06:29