Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Δ.Ο 11/2023 για την Παροχή Υπηρεσιών Γενικού Καθαρισμού και Απολύμανσης των Αστυνομικών Κρατητηρίων καθώς και Απολύμανσης σε περιπτώσεις εντοπισμού Μεταδοτικών Ασθενειών 21/02/2023 08:25:05 EL Δημοσιεύθηκε 21/02/2023 08:31:25
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ.Ο 13/2023 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Συστήματος eOASIS 16/02/2023 13:43:46 EL Δημοσιεύθηκε 16/02/2023 14:04:36
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΡΟΣΦΟΡΑ Δ.Ο. 75/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 28/02/2023 08:10:43 EL Δημοσιεύθηκε 28/02/2023 08:23:40
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΡΟΣΦΟΡΑ Δ.Ο. 82/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΚΩΝ - ΒΟΛΙΔΩΝ (EVOFINDER) 26/02/2023 10:09:40 EL Δημοσιεύθηκε 26/02/2023 10:21:56
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΡΟΣΦΟΡΑ Δ.Ο. 78/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ E-JUSTICE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ 26/02/2023 16:16:26 EL Δημοσιεύθηκε 26/02/2023 16:33:16
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΡΟΣΦΟΡΑ Δ.Ο. 41/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 26/02/2023 17:41:54 EL Δημοσιεύθηκε 26/02/2023 17:49:37
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ.Ο 56/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (WIFI) ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΥ 28/02/2023 12:40:18 EL Δημοσιεύθηκε 28/02/2023 13:03:38
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ.Ο 29/2021 Η Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών από την Απειλή Μη Επανδρωμένων Πτητικών Μέσων καθώς και η Εκπαίδευση στη χρήση των Συστημάτων 23/07/2022 13:04:58 EL Δημοσιεύθηκε 23/07/2022 13:18:11
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Δ.Ο. 25/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 23/07/2022 13:25:36 EL Δημοσιεύθηκε 23/07/2022 13:29:51
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Δ.Ο 4/2022 Προσφορά για την προμήθεια Μεταλλικών Ειδών 23/07/2022 14:08:49 EL Δημοσιεύθηκε 23/07/2022 14:20:13