Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ΣΥΛ 06/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 26/07/2022 10:13:49 EL Δημοσιεύθηκε 26/07/2022 10:14:18
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ΣΥΛ 05/2022 Προμήθεια 350 Καταγραφικών Θορύβου Συσχετισμού Θέσης και Εγκατάσταση Διαδικτυακής πλατφόρμας επεξεργασίας δεδομένων και Συντήρηση και υποστήριξη των πιο πάνω προϊόντων 26/07/2022 10:23:13 EL Δημοσιεύθηκε 26/07/2022 10:23:39
Προκήρυξη Διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛ 15/03/2023 11:41:01 EL Δημοσιεύθηκε 15/03/2023 11:41:08
Προκήρυξη Διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ΣΥΛ 02/2023: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 20/03/2023 10:17:10 EL Δημοσιεύθηκε 20/03/2023 10:17:26
Προκήρυξη Διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ΣΥΛ 08/2021: Προμήθεια 13.000 υδρομετρητών ονομαστικής διαμέτρου 15mm και 100 υδρομετρητών ονομαστικής διαμέτρου 25mm 16/02/2021 09:31:45 EL Δημοσιεύθηκε 16/02/2021 09:32:30
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ΣΥΛ 21/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 50mm, 80mm, 100mm, 150mm και 200mm ΚΑΙ ΠΑΛΜΟΔΟΤΩΝ 13/10/2021 09:59:19 EL Δημοσιεύθηκε 13/10/2021 10:00:12
Προκήρυξη Διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ΣΥΛ 16/2022 Διεξαγωγή Υδραυλικής Μελέτης των Δικτύων Ύδρευσης των περιοχών του Δήμου Αραδίππου, Δήμου Λιβαδιών και Κοινότητας Βορόκλινης εκ μέρους του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας 07/12/2022 11:59:26 EL Δημοσιεύθηκε 07/12/2022 11:59:38
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ΣΥΛ 13/2022 Διαπραγμάτευση για σύναψη Συμβολαίου Επέκτασης και Συντήρησης Συστήματος Τηλεμετρίας και Τηλελέγχου 27/12/2022 11:08:40 EL Δημοσιεύθηκε 27/12/2022 11:08:46
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ΣΥΛ 20/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΛΛΩΝ (GUN METAL STRAPS BSTP), ΦΕΡΟΥΛΙΩΝ (GUN METAL FERRULE) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ PUSH-FIT) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 11/01/2022 09:42:55 EL Δημοσιεύθηκε 11/01/2022 09:43:16
Προκήρυξη Διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ΣΥΛ 2/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 09/04/2019 14:55:21 EL Δημοσιεύθηκε 09/04/2019 15:01:52