Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Διορθωτική Προκήρυξη CyBC 17/2022 Refresh and upgrade of AVECO and HARMONIC technologies in the TV Playout System 27/07/2022 17:40:27 EN Δημοσιεύθηκε 27/07/2022 17:41:06
Διορθωτική Προκήρυξη CyBC 17/2022 Refresh and upgrade of AVECO and HARMONIC technologies in the TV Playout System 01/08/2022 10:47:40 EN Δημοσιεύθηκε 01/08/2022 10:48:49
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΡΙΚ 1/2021 Παροχή Νομικών Υπηρεσιών για Δικαστικές Υποθέσεις ΡΙΚ 10/02/2021 12:52:47 EL Δημοσιεύθηκε 10/02/2021 12:57:19
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΡΙΚ 24/2022 Προμήθεια και συντήρηση ενός καινούργιου οχημάτος τύπου σαλούν, ενός διπλοκάμπινου οχημάτος και ενός οχήματος 4Χ4 με κίνηση και στους τέσσερεις τροχούς τύπου SUV 03/08/2022 12:41:04 EL Δημοσιεύθηκε 03/08/2022 12:55:13
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΡΙΚ 11/2021 Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης για το κτήριο που στεγάζεται το ΡΙΚ 14/09/2022 09:53:10 EL Δημοσιεύθηκε 14/09/2022 09:54:16
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΡΙΚ 15/2022 Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης για το κτήριο που στεγάζεται το ΡΙΚ 14/09/2022 14:12:41 EL Δημοσιεύθηκε 14/09/2022 14:16:23
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΡΙΚ 25/2022 Rackmounted servers, including Software and NetApp storage system 16/09/2022 09:29:37 EL Δημοσιεύθηκε 16/09/2022 09:33:28
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης ΡΙΚ 23/2022 Πανευρωπαïκή διανομή του δορυφορικού προγράμματος του ΡΙΚ μέσω δορυφορικής κάλυψης (Eutelsat Hotbird - 13°E) 23/09/2022 13:37:26 EL Δημοσιεύθηκε 23/09/2022 13:40:09
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΡΙΚ 27/2022 Προμήθεια και συντήρηση ενός οχήματος SUV (Sport Utility Vehicle) 12/10/2022 08:54:03 EL Δημοσιεύθηκε 12/10/2022 08:57:38
Διορθωτική Προκήρυξη ΡΙΚ 23/2022 Πανευρωπαïκή διανομή του δορυφορικού προγράμματος του ΡΙΚ μέσω δορυφορικής κάλυψης (Eutelsat Hotbird - 13°E) 24/10/2022 10:32:57 EL Δημοσιεύθηκε 24/10/2022 10:39:25