Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
Sort ascendingSort descending
Τίτλος
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία υποβολής
Sort ascendingSort descending
Γλώσσα
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για διενέργεια εξετάσεων μαγνητικής τομογραφίας για κάλυψη των αναγκών των ασθενών με θαλασσαιμία και κατά πλάκα σκλήρυνση Σ.Υ 51/17 31/07/2017 08:30:40 EL Δημοσιεύθηκε 31/07/2017 09:06:44
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Προσφορά για την προμήθεια Αντιρετροϊκών Φαρμάκων αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ.96/2019 05/12/2019 12:05:19 EL Δημοσιεύθηκε 05/12/2019 12:26:18
Προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια ΣΥ 40/19 Αγορά αντιδραστηρίων για τον έλεγχο των επιπέδων Βιταμίνης Δ, Β12 και Φολικού Οξέος για τις ανάγκες των κλινικών εργαστηρίων 08/07/2019 12:10:11 EL Δημοσιεύθηκε 08/07/2019 12:10:28
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Προσφορά για την προμήθεια Δισκίων Sildenafil 92/2019 05/12/2019 12:37:03 EL Δημοσιεύθηκε 05/12/2019 12:59:58
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ HERBERT/BAROUK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΏΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Γ.Τ 251/17 29/01/2018 12:06:47 EL Δημοσιεύθηκε 29/01/2018 12:15:12
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Αγορά υπηρεσιών για τη διεξαγωγή γονοτυπικού ελέγχου της ανθεκτικότητας του ιού HIV στα αντιρετροϊκά φάρμακα, σύμφωνα με το Παράρτημα XIV του Νόμου Ν.73(Ι)/2016. Γ.Τ 129/19 08/07/2019 13:20:20 EL Δημοσιεύθηκε 08/07/2019 13:33:39
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Προσφορά για την Προμήθεια Lenalidomide αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ. 93/2019 05/12/2019 12:57:30 EL Δημοσιεύθηκε 05/12/2019 13:10:01
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ABLATION SYSTEM ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Γ.Τ 151/18 03/07/2018 11:14:48 EL Δημοσιεύθηκε 03/07/2018 11:19:07
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Ακτινολόγου εκτός κανονικού ωραρίου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού Γ.Τ 144/18 03/07/2018 15:02:49 EL Δημοσιεύθηκε 03/07/2018 15:05:15
Διορθωτική Προκήρυξη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ [ΓΥΨΙΝΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ/ P.O.P, CASTING TAPES, WOOL BANDAGE, STOCKINETTE] ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Γ.Τ 94/18 29/06/2018 08:57:28 EL Δημοσιεύθηκε 29/06/2018 09:02:43