Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
Sort ascendingSort descending
Τίτλος
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία υποβολής
Sort ascendingSort descending
Γλώσσα
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης PROVISION OF CONSULTANCY SERVICES FOR THE REVIEW AND POSSIBLE AMENDMENT OF THE STATEMENT OF REGULATORY PRACTICE AND ELECTRICITY TARIFFS METHODOLOGY 06/12/2019 09:17:33 EL Δημοσιεύθηκε 06/12/2019 09:17:44
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 30.2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΡΑΕΚ 06/12/2019 13:44:34 EL Δημοσιεύθηκε 06/12/2019 13:44:43
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Συμφωνία Πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για υποστήριξη της ΡΑΕΚ σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού της Κύπρου 16/02/2018 08:46:00 EL Δημοσιεύθηκε 16/02/2018 08:47:52
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 29.2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΡΑΕΚ 06/12/2019 13:43:11 EL Δημοσιεύθηκε 06/12/2019 13:43:27
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΡΑΕΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕΚ 12/02/2021 10:36:44 EL Δημοσιεύθηκε 12/02/2021 12:43:32
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΡΑΕΚ 25/07/2019 09:15:54 EL Δημοσιεύθηκε 25/07/2019 09:18:42
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE PROVISION OF SUPPORT TO CERA IN RELATION TO ELECTRICITY TARIFFS AND RELATED FINANCIAL ISSUES 13/04/2018 11:26:03 EN Δημοσιεύθηκε 13/04/2018 11:27:36
Διορθωτική Προκήρυξη FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE PROVISION OF SUPPORT TO CERA IN RELATION TO ELECTRICITY TARIFFS AND RELATED FINANCIAL ISSUES 25/04/2018 08:20:11 EN Δημοσιεύθηκε 25/04/2018 08:23:01
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Παροχή Υπηρεσιών από Πανεπιστήμια και Οργανισμούς για διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση θέσεων Εσωτερικού Ελεγκτή και Μηχανικών Ενέργειας στη ΡΑΕΚ 05/08/2020 11:19:59 EL Δημοσιεύθηκε 05/08/2020 11:20:29
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE PROVISION OF SUPPORT TO CERA IN RELATION TO ELECTRICITY TARIFFS AND RELATED FINANCIAL ISSUES 25/06/2018 13:35:03 EN Δημοσιεύθηκε 25/06/2018 13:35:52