Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 225/2017 - Supply of Two Power Transformers 16MVA 132/22-11kV 31/01/2018 14:37:52 EN Δημοσιεύθηκε 01/02/2018 12:45:30
Προκήρυξη Διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 20/2018 Supply of galvanised stay steel wire strand 01/02/2018 11:22:23 EN Δημοσιεύθηκε 01/02/2018 13:19:55
Προκήρυξη Διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 184/2018 - Consultancy Services for the Successful Participation of EAC Supply in the Electricity Market 06/07/2018 10:28:52 EN Δημοσιεύθηκε 06/07/2018 10:32:21
Διορθωτική Προκήρυξη 101/2017 - Turn Key Project for Works and Materials (including 132 kV cables) for Interconnection Projects 01/02/2018 09:44:57 EN Δημοσιεύθηκε 01/02/2018 09:47:27
Προκήρυξη Διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 033/2021 - Directors and Officers’ Liability Insurance 04/02/2021 11:38:34 EN Δημοσιεύθηκε 04/02/2021 11:39:53
Διορθωτική Προκήρυξη 100/2017 - Turnkey Project for a New Calm Buoy-spm at Vasilikos Power Station 01/08/2017 08:46:59 EN Δημοσιεύθηκε 01/08/2017 08:49:50
Προκήρυξη Διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 10/2018 - Προμήθεια και εγκατάσταση θερμοσυσσωρευτών στο κτήριο των Περιφερειακών Γραφείων Λεμεσού 06/02/2018 13:16:32 EL Δημοσιεύθηκε 06/02/2018 13:33:44
Προκήρυξη Διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 227/2020 Supply of Crimping Tools 02/07/2020 13:31:03 EN Δημοσιεύθηκε 02/07/2020 13:31:16
Διορθωτική Προκήρυξη 225/2017 - Supply of Two Power Transformers 16MVA 132/22-11kV 08/08/2017 08:52:19 EN Δημοσιεύθηκε 08/08/2017 09:14:27
Προκήρυξη Διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 042/2018 Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού του Κέντρου Τεχνικών Υπηρεσιών (Κ.Τ.Υ.) της ΑΗΚ στην Αγία Βαρβάρα στην Πάφο 06/02/2018 17:04:35 EL Δημοσιεύθηκε 07/02/2018 08:28:27