Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός για την προμήθεια του Δήμου Λάρνακας με 300 ομπρέλες παραλίας (αρ.διαγ. 15/2023) 21/02/2023 10:15:32 EL Δημοσιεύθηκε 21/02/2023 10:34:14
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός για την παραχώρηση μιας άδειας χρήσης του Snack Bar αρ.2 που βρίσκεται στη Νέα Δημοτική Αγορά του Δήμου Λάρνακας για περίοδο πέντε χρόνων με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη πέντε χρόνια 18/07/2022 11:22:56 EL Δημοσιεύθηκε 18/07/2022 11:28:32
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Η προμήθεια, μεταφορά και παράδοση αδρανών υλικών (Αρ. Διαγ. 51/2022) 04/08/2022 14:21:59 EL Δημοσιεύθηκε 04/08/2022 14:39:03
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Δημιουργία Πάρκου Καλλιτεχνών Μεσόγειος στην Παραλιακή Τ/Κ Συνοικία Σκάλα στη Λάρνακα (αρ. διαγ. 43/2022) 05/08/2022 11:16:29 EL Δημοσιεύθηκε 05/08/2022 11:16:41
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός για την προμήθεια και παράδοση ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ) (αρ.διαγ. 50/2022) 05/08/2022 12:21:09 EL Δημοσιεύθηκε 05/08/2022 12:27:13
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Θεραπεία ασφαλτικού σκυροδέματος στη Λεωφόρο Φανερωμένης στη Λάρνακα (αρ. διαγ. 69/2022) 05/08/2022 13:50:45 EL Δημοσιεύθηκε 05/08/2022 13:52:43
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός για την «Τοποθέτηση Χυτού Δαπέδου Ασφαλείας στα Πάρκα, 1. Τουζ Χανέ, 2. Κρινών, 3. Παύλου Μελά, 4. Θέμιδος (αρ.διαγ.66/2022) 05/08/2022 14:06:30 EL Δημοσιεύθηκε 05/08/2022 14:12:08
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός για Αγορά 2 Πολυπαιχνιδιών, 2 Μύλων και 2 Ελατηρίων για τα Πάρκα της Λάρνακας (αρ. διαγ. 65/2022) 05/08/2022 14:42:33 EL Δημοσιεύθηκε 05/08/2022 14:46:15
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Δημιουργία Χώρου Εκδηλώσεων / Αναψυχής στον Κυβερνητικό Οικισμό Τσιακκιλερό, στη Λάρνακα (αρ.διαγ. 5/2023) 08/03/2023 11:36:15 EL Δημοσιεύθηκε 09/03/2023 13:46:45
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Δημιουργία Πάρκου Καλλιτεχνών Μεσόγειος στην Παραλιακή Τ/Κ Συνοικία Σκάλα στη Λάρνακα (αρ. διαγ. 68/2022) 04/08/2022 10:04:02 EL Δημοσιεύθηκε 05/08/2022 11:35:27